Cookie Consent by Free Privacy Policy website
studujte titul MPA

Master of Public Administration (MPA)

STUDIJNÍ OBORY

oddělovač

Vzdělávání a správa

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Projektový management a udržitelný rozvoj území

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Bezpečnost a ochrana obyvatelstva

oddělovač

Oborová specializace programu MPA. Bude uvedena na Diploma Supplementu, který bude absolventu vystaven společně s diplomem MPA.

Absolventi programu MPA získají diplom z Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti o absolvování programu MPA v uvedeném studijním oboru, opravňujícím užívání titulu MPA za jménem. Společně s diplomem bude absolventu vystaven Diploma Supplement, na kterém bude uvedena oborová specializace programu MPA, absolvované studijní moduly, téma disertační práce a jméno vedoucího disertační práce.

oddělovač

Master of Public Administration (MPA) je zahraniční manažerský studijní program, který není dle zákona o vysokých školách zahrnutý do systému vysokoškolského studia v České republice. Tento program MPA realizujeme v České republice jako tuzemská součást zahraniční vysoké školy. Akreditace a realizace studijního programu Master of Public Administration vychází z celoživotního vzdělávání v zahraničním akreditovaném magisterském studijním programu „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni.

Studijní program máme akreditovaný organizací American Association for Higher Education.

náhled diplomu MPA


DETAILY

studia programu MPA

oddělovač

Studium programu MPA trvá jeden semestr. Studium je zahajováno se studentem vždy individuálně a začíná okamžikem přihlášení ke studiu. Forma studia je v distanční (online) formě.

Podmínkou dokončení studia je absolvování výše uvedených tematických modulů, zpracování a obhajoba disertační práce. Pro zpracování disertační práce bude každému studentu přidělen konzultant disertační práce v daném oboru, určený Fakultou veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti.

Vlastní studium MPA programu se řídí "Metodickým pokynem pro studium programu MPA v distanční formě". Tento metodický pokyn je pro uchazeče o studium dostupný ke stažení on-line.

Cena studia programu MPA v distanční – online formě je 39 000,- Kč, bez DPH. (Nejsme plátci DPH.)

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

programu Master of Public Administration

oddělovač

Pokud máte zájem o studium, stačí vyplnit přihlášku ke studiu. Je už na Vás, jestli zvolíte okamžitou online formu, nebo dáte přednost vyplnění dokumentu ve Wordu a následné odeslání pomocí Vašeho e-mailu.

On-line
FORMULÁŘ

Stačí vyplnit online formulář a jednodušše odeslat. V nejbližším možném termínu Vás budeme kontaktovat a potvrdíme přijetí odeslané přihlášky.

VYPLNIT PŘIHLÁŠKU

Přihláška
ve formátu DOC

Stáhněte si přiložený dokument, v klidu vyplňte a odešlete ze svého emailu na adresu studium@fves.eu

PŘIHLÁŠKA DOCX

INFORMACE O ŠKOLE

o Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

oddělovač

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je součástí Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, Polsko. Fakulta byla na území České republiky zřízena dle zákona č. 111/1998 Sb., Zákon o vysokých školách, přihlášením k plnění informačních povinností, jako pobočky evropské zahraniční vysoké školy dle uvedeného zákona. Její statut, právní subjektivita a působení je zákonné a transparentní, jako postavení jiných fakult a vysokoškolských pracovišť v České republice. Akademické a profesní tituly jsou rovnocenné s těmi, které vydávají tuzemské vysoké školy a univerzity. Není potřeba je jakkoliv nostrifikovat či uznávat. Blíže viz Sbírka mezinárodních smluv č. 104 / 2006.

Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti je řádně zapsána v Registru vysokých škol a Přehledu vysokých škol v ČR.

Více informací o fakultě naleznete na adrese www.fves.eu

vysoká škola Jagiellońská v Toruni

oddělovač

Vysoká škola Jagiellońská v Toruni, Polsko, disponuje akreditačními právy pro studijní programy v oborech zaměřujících se na management podniku, veřejnou správu, ekonomiku a správu, pedagogiku, vnitřní bezpečnost, mezinárodní vztahy a informatiku v managementu. V rámci studia je kladen důraz na rozvoj klíčových a prakticky uplatnitelných znalostí, dovedností a kompetencí, včetně úzké spolupráce s praxí. Absolventi studijních programů tak získají vysokou profesní uplatnitelnost na trhu práce. Aktuálně studuje Vysokou školu Jagiellońskou více než tisíc studentů a počet absolventů školy je přes deset tisíc. Vysoká škola Jagiellońská je aktivní rovněž v nabídce dalšího vzdělávání a v oblasti mezinárodní spolupráce. Vysoká škola Jagiellońská má dlouholeté zkušenosti s realizací studijních programů Master of Public Administration.

Více informací o vysoké škole naleznete na adrese www.kj.edu.pl

REFERENCE ABSOLVENTŮ

Uvedení profesních a manažerských studií MBA, MPA, LL.M., MSc.

oddělovač

V České republice nabízí studium programu Master of Business Administration (MBA) více než 200 různých institucí a společností. Nabídka studijních programů je velmi rozličná a to jak co se délky studia, ceny, platnosti diplomu a zejména kvality týče. Studium programu MBA obvykle nabízí vzdělávací agentury, zaštítěné různými formami „akreditací“.

Studium programu Master of Public Administration (MPA) na Vysoké škole Jagiellońské v Toruni a její tuzemské součásti – Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, má zcela jiné parametry.

Program Master of Public Administration (MPA) studujete v akreditovaném zahraničním programu celoživotního vzdělávání magisterského studia „Ekonomika a správa“ Vysoké školy Jagiellońské v Toruni. Vzhledem k mezinárodnímu rozměru studia je povědomí o námi vydávaném diplomu značně širší a je univerzálně akceptováno.

Věříme, že výběr instituce ke studiu programů MBA, MPA, LL.M. či MSc. je naprosto zásadní. Proto Vám přinášíme výběr referencí několika našich absolventů těchto profesních a manažerských studií. Aktuálně na tuzemské součásti Vysoké školy Jagiellońské v Toruni, tedy Fakultě veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti, studuje přes 350 studentů těchto programů.

Náš program máme také akreditován od prestižní americké asociace American Association for Higher Education (AAHEA - www.aahea.org). Díky této akreditaci má náš diplom celosvětovou platnost a je univerzálně uznáván.

KVALITU STUDIA GARANTUJÍ:
doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA - Garant Fakulty veřejnosprávních a ekonomických studií Vysoké školy Jagiellońské v Toruni
Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA - Garant studijního programu MPA


oddělovač

Přečtěte si, co o nás napsali naši absolventi:

vysoká škola Jagiellońská v Torunim, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

Logo - Vysoká škola Jagiellońská v Torunim, Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti

2019-22 Copyright všechna práva vyhrazena.
Fakulta veřejnosprávních a ekonomických studií v Uherském Hradišti Vysoká škola Jagiellońská v Toruni.